Når det skal lykkes

Når organisationer pludselig bevæger sig fremad med stor kraft, både i forhold til egne tidligere præstationer og målt i forhold til sine konkurrenter, er der normalt 3 indledende forhold, der normalt springer en i øjnene:

1. Ledelsens engagement!
2. Ledelsens engagement!
3. Ledelsens engagement!

balance

Ledelse er nødvendig. Men det er ikke tilstrækkeligt at have en ledelse med engagement. Ledelse er meget mere! Vi lever i en tid, hvor medarbejdere er veluddannede, selvstændigt tænkende, innovative entreprenører og generelt ansvarsfulde med lyst til spændende udfordringer og livslang læring. Det stiller krav til ledelsen.

Der er generelt tale om et fantastisk potentiale, som fra ledelsens side skal tages alvorligt og iscenesættes, ellers vender medarbejderne deres opmærksomhed imod egen strategisk karriereudvikling, som ikke nødvendigvis kommer virksomheden til gavn. Virksomheden skal kunne stille skarpt på egen metode for at kunne formulere og eksekvere strategiske projekter, der rummer hele virksomheden. De strategiske projekter er sammenhængskraften imellem de nuværende reelle udfordringer og de strategiske ambitioner. Ledelsens kommunikation og adfærd skal give god mening for den enkelte medarbejder.

Det sikrer en ambitiøs udvikling af medarbejderne således, at nye metoder og forbedret adfærd kan øge den organisatoriske præstation. Det er her god ledelse skal stå sin prøve. Hvis engagementet udebliver, og de organisatoriske forhold ikke er på plads, sker der normalt det, at medarbejderne laver en mental fyring, først af den øverste ledelse og derefter af den nærmeste ledelse. En sådan tilstand efterlader en grobund for uproduktiv snak og efterfølgende en ”legitim” mulighed for, at medarbejderen anvender sit potentiale til alt muligt andet uden for virksomheden. Listen er lang og omfatter for tiden: Eksterne MBA uddannelser efter eget valg, triatlon, bygge eget hus m.m.

Hvis strategiske projekter skal være en succes, skal de forventede resultater indfries. Det kræver god ledelse og dygtige medarbejdere. Medarbejderes energi og lyst til at lære er afgørende for, at de nye indbyggede tiltag i de strategiske projekter skal kunne etableres i praksis. Ledelsens opgave er at tilse, at den nye kapacitet er til stede i organisationen og gøre plads til anvendelsen heraf. Det kræver en ledelse som involverer sig direkte i at skabe organisatorisk læring. En ledelse der går forrest som rollemodeller.

FUEL-processen hjælper ledelsen med at iscenesætte, eksekvere og monitorere den nødvendige organisatoriske læring og biddrager således til at det lykkes.