FUEL Pejlemærker

I FUEL Danmark har vi løbende fokus på udfordringer for danske private og offentlige virksomheder. Vi kobler disse udfordringer med vores måde at arbejde sammen med vores kunder på:

Den 4-dobbelte bundlinje

fuel- stregerDen 4-dobbelte bundlinje, indgår som en fast reference og organisatorisk målemetode, når du som virksomhed møder FUEL Danmarks design af læringsprocesser, der integrerer organisations- og individudvikling.

1. Kunderesultater – fakta om kundernes / borgernes tilfredshed og deres trang til forsat at være kunde.

2. Medarbejderresultater – fakta om medarbejdernes tilfredshed og deres kapacitet til at sikre organisationens eksistensberettigelse og fremtid.

3. Forretningsresultater – fakta om økonomi, opfyldelse af ejernes forventninger, markedsandel, innovation samt organisatorisk effektivitet og produktivitet.

4. Omdømme – fakta om omgivelsernes syn og tro på organisationens eksistens, fremtid og nuværende tiltrækningskraft for nye kunder, talentfulde potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere.

Organisationens strategiske målsætning nedbrydes i forhold til ovenstående 4 resultatmål. Dernæst designes og gennemføres de processer med tilhørende indikatorsystem, der skal understøtte at nye kapaciteter systematisk kan løfte den strategiske ambition. Læringsinvesteringen kan hermed monitoreres og synliggøres.

Produktivitetsudvikling – en mærkesag for FUEL Danmark
Produktivitetsudvikling er en erkendt nødvendighed for at kunne hilse et forsat velfærdssamfund velkomment. Den dagorden er et udgangspunkt for FUEL Danmarks virke med både erfaring i og troen på, at danske virksomheder – private som offentlige – har et iboende potentiale. Et potentiale der i praksis markant kan øge produktivitet, gennem målrettede og sammenhængende organisationsudvikling, hvor organisationen kan lære og gennem nye handlinger sætte dette potentiale frit.

Regeringens Produktivitetskommission konkluderer i sit svar på, hvorfor, at Danmarks produktivitet ligger langt efter de lande, som vi normalt sammenligner os med, at Danmark bruger de dygtigste hoveder og kapaciteter forkert og på de forkerte steder. Med tab på flere hundrede milliarder kroner i tabt velstand og hundredetusinder tabte job over de seneste årtier.

Danmark er ikke bare et vidensamfund. Danmark er et produktions- og vidensamfund. Fremtidens medarbejdere skal være gode til at kombinere teori og praksis og tænke i anvendelses orientering.  Det stiller krav til en ledelse, der har kapaciteten til at håndtere kompleksitet og skabe begavede rammevilkår, som kan motiverer  medarbejderne til at anvende og udvikle deres potentiale optimalt. Der skal skabes fælles klogskab, der kan udmønte sig i resultater og skabe stolthed. Hermed er grundlaget for en sund og produktiv virksomhed lagt!

Præcis som forskere og succesfulde entreprenører er drevet af nysgerrighed, undren og lyst til handling, ser vi disse egenskaber som en nødvendighed for udviklingen af Danmarks produktivitet. Læs mere om Mental Produktivitet.

Køb og smid væk-mentaliteten – har du råd til det?

I servicesektoren – såvel den offentlige som den private – går mellem 70 og 90% af de årlige omkostninger til lønninger. Det er derfor en oplagt budgetpost at fokusere på, med hensyn til at få mere for pengene. Det kan gøres ved at iscenesætte nye og mere værdiskabende måder at arbejde på – såvel i driften som i forhold til at udvikle nye ydelser.

Det letteste er naturligvis at fyre folk – så kan man høste en umiddelbar gevinst. Men det er desværre oftest et tegn på, at ledelsen ikke har kunnet magte deres vækstopgave ved løbende at udvikle organisationens eksistensberettigelse. Omvendt har de mere begavede organisationer det fornødne overblik til at udvikle individuelle kapaciteter, der kan gøre virksomhedens resultater og kondition til en vedvarende succes.

I mange tilfælde ligger virksomhedens medarbejdere inde med løsninger på nuværende problemer og forslag til udvikling af fremtidige ”salgbare” ydelser. Det er dårlig økonomi ikke at kunne iscenesætte de processer, som anvender dette ”guld” til konkrete resultater på den 4-dobbelte bundlinje. FUEL Danmark har erfaring med at hjælpe ledelser med at iscenesætte disse ”gyldne processer” med udgangspunkt i den ”musik” og de ambitioner, der allerede findes i kulturen.

fuel-potteplanter

At lære at leve og overleve som organisation.

I disse år tales der meget ønsket forandring i form af vedvarende energi og vedvarende organisationer. Det er en misforståelse – set med forretningsudviklingsøjne – kun at opfatte dette i retning af CSR, FairTrade og sponsorater til hjælpeorganisationer m.m. Det er en del af det, MEN den væsentlige del – også samfundsmæssigt – er at skabe og ”drifte” organisationer, som gennem disciplineret arbejde, flid og dygtighed vedvarende opretholder en eksistensberettigelse og sætter en meningsfuld og en i markedet accepteret dagsorden for deres ydelser. Disse organisationer er kendetegnet ved at have en ”steep learning curve” rent organisatorisk.

FUEL Danmark har gennem en årrække arbejdet med og fulgt virksomheder, der har haft evnen til løbende at udvikle deres kapacitet til at skabe vedvarende læring, der aflejrer sig på den 4-dobbelte bundlinje.

Hvad kan FUEL Metoden tilbyde din virksomhed?