Partnere

 _AM23383Allan Ahrensberg

Allan Ahrensberg. Uddannet civilingeniør i kemi 1981 fra DTU. Eksamensprojekt i optimal og adaptiv styring af dynamisk kemiske processer og anlæg.

Ansat på CBS til at gennemføre projektet: “Erhvervsøkonomers Kvalifikationsforhold” (1982). Fra 1982 til 1984 ansat på DTU Kemiteknik som videnskabelig medarbejder med opgaven at udvikle en programpakke til estimering og styring af kemiske processystemer.

Fra 1984 til 2007 ansat i DIEU (nu Mannaz) og fra 1988 som en del af direktionen. Har i den periode leveret organisations- og lederudvikling til dansk erhvervsliv og centrale statslige virksomheder med ansvar for blandt andet konsulentydelser og projektledelse.

Har undervist mere end 2.000 ledere i Excellence og mere end 200 i “Lean Ledelse i Servicevirksomheder”. Har endvidere erfaring med sparring til direktionsmedlemmer og har haft fornøjelsen af 5 hold topledere, der har deltaget på DIEU’s VL-seminarer.

Har faciliteret direktioner i anvendelsen  af EFQM Excellence Metode, som en velafprøvet proces til opnåelse af vedvarende og forbedrede forretningsresultater – målt med den 4-dobbelte bundlinje – gennem styrkelse af organisatorisk optimering ved meningsfuld eksekvering.

Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Den Danske Kvalitets Pris samt medlem af bedømmelsesudvalget fra midten af 90’erne.  Deltog i 1997 i etableringen af Kvalitetsprisen for den Offentlige Sektor, der havde sin start i Finansministeriet og senere blev overflyttet til SCKK.

Har siden 1996 haft samarbejde med EFQM . EFQM blev etableret i 1990 med det formål at udvikle konkurrenceevnen for europæiske virksomheder og står bag Excellence Modellen, der i dag anvendes af mere end 30.000 organisationer.

Har siden 2000 deltaget i EFQM Award Jury, som udvælger de bedste virksomheder i Europa målt ud fra kriterierne i Excellence Modellen, der blandt andet stiller krav om konstant stigende værdiskabelse og produktivitet over 3 til 5 år.

Har siden 2007 arbejdet som facilitator og inspirator for virksomheder, hvor direktion, ledelse og medarbejdere har en velbegrundet ambition.  Har anvendt FUEL-pricipperne i strategiske projekter for danske og europæiske virksomheder.

 

_AM23418Maximilian Kromann

Cand phil i Filosofi og Master i HR og Voksenuddannelse

Har i en årrække været direktør og konsulent i Filosofgangen. Har her arbejdet med udvikling og implementering af FUEL læringsværktøj til optimering af læring og meningskompetence i organisationer og virksomheder, f.eks organisationsudvikling med anvendelse af FUEL principperne hos Det Europæiske Miljøagentur.

Har arbejdet med erhvervsfilosofi, læring og kapacitetsudvikling hos f.eks. Superbest, Falck, Løveapotekerne, EEA, ION, EDC.

Har med fokus på ledelse, læring og forandring lavet udviklingforløb med f.eks. Albertslund kommune, Lejerbo, Silvan og TDC. Arbejder praksisorienteret med udvikling af ledere og giver ledelsessparring. Herudover konkret personale – og ledelsesudvikling med udgangspunkt i organisationsudvikling og kulturanalyse.

Har lavet konflikthåndteringsforløb for Falck og arbejdet med udvikling og implementering af ny læringsfilosofi hos Mærsk Oil & Gas. Har også arbejdet med værdi-implementering og revitalisering af værdier f.eks. i Danske Bank.

Har vejledt og rådgivet en række ledere og udført HR-udvikling af medarbejdere, der ønsker meningsfyldt forandring og læring i deres liv – og arbejdsliv. Gennem filosofiske samtaleforløb arbejdes der med tænkning, erkendelse, muligheder, motivation, ressourcer og kapacitet.

Har været flittigt brugt som underviser og foredragsholder indenfor temaer som erkendelsesteori, etik, værdier, sokratisk dialog, livslang læring, psykisk arbejdsmiljø, stress, det gode og sunde liv mm.

Har herudover skrevet en lang række artikler om filosofi, eksistens, læring, kommunikation mm.

_AM23399Jakob Bekker-Hansen

Uddannet Medieøkonom fra IMMA 1998 og har siden arbejdet med professionel online/offline marketing både som del af større virksomheder og siden 2003 i eget regi som ejer af bureauet 300dpi.

Fungerer desuden som vejleder og sparringspartner for en række startups.