Erfaringer og Cases

Vores konsulenter har gennem årene løst opgaver indenfor en bred vifte af organisationer og virksomheder, i såvel den private og offentlige sektor.

fuel_ref

Head of Administrative Services Søren Nielsen, Det Europæiske Miljøagentur (EEA) udtaler:

Arbejdet med FUEL Danmark var på mange måder kendetegnet ved, at grænsen mellem konsulent og opdragsgiver blev delvist udvisket – vi havde en fællesopgave der skulle løses. Dette var udslagsgivende for hvad EEA betragter som et meget vellykket forløb . Gennem en struktureret og målrettet konsulentindsats lykkedes det, at fremme både den personlige og organisatoriske udviklingsproces med både støttende og udfordrende interventioner – alt afhængig af hvad der var påkrævet for at bringe os videre.

At al god organisationsudvikling er udtænkt og tilpasset den kontekst hvori den skal fungere, er i sagens natur et grundliggende præmis. Når det samtidigt bliver kombineret med et klart fokus på individets og gruppens læring er grunden lagt til, at opnå varige forandringer. Denne helhedsorienterede tilgang har uden tvivl været årsagen til, at der blandt de medvirkende i EEAs udvikllingsprojekt blev skabt et varigt kompetenceløft. Det ’dobbelte fokus’på forretningsgange og gruppens læring viste sig at være endog særdeles givtigt.

På bagkant af projektet er det klart for de medvirkende, at vores måde, at tænke og reflektere på er blevet ændret. Således er det endnu for tidligt, at opgøre udbyttet af den proces vi har været igennem – den er stadig igang selv længe efter, at det egentlige forløb er blevet afsluttet.Netop derfor er det kun tilrådeligt, at give sig i kast med en FUEL proces , hvis man vil forandringen.”