Organisationsudvikling – et eksempel

Et FUEL Danmark organisationsudviklingsforløb kunne se således ud:

Fase 1: Kick Off

Introduktion til Proces

Mening, ambition og praktik. Fælles fodslag i ledergruppen.

Forberede kommunikation til organisationen om forløbet og involvering – iscenesættelse der giver organisatorisk mening og motivation.

Forberedelse til Fase 2:

Survey/interview der opsamler nuværende ledelseskapacitet i organisationen. Den omfatter den enkelte leder samt ledernes nærmeste medarbejdere (180 graders måling)

Fase 2: Ledelse idag

Afklaring af lederkapaciteten i dag. Afklaring af metoder og værktøjer som anvendes i dag. At være leder hos din organisation. Hvad er minimumskravene mht. ledelse? Gør ledelsen sig begavet umage?

Inddragelse af resultaterne fra Ledermålingerne

Kendte Ledelsesstile – hvordan matcher I?

Hvad mener ledelsen mht. eksisterende værdier og kultur?

Hvilken ånd er bærende og hvad skal fremmes?

Hvad er eksisterende styrker og svagheder?

Afklaring af og arbejde med hele ledelsesgruppens ledelse/korpsånd.

Praksis:

On-the job training og refleksion over egen praksis

Forberedelse til Fase 3:

Kortlægning af værdierne i organsationen sammen med ledelse og medarbejdere. Medarbejdernes egne ord mht. værdier, kultur og det unikke i afdelingerne og i organisationen. Og er der ”tabu”emner?

Fase 3: Ledelse gennem værdier og kultur:

At være rollemodel som leder

Privat / personlig / professionel

Værdibaseret ledelse – specielle krav og karakteristika

At skabe kultur og være kulturbærer som leder

Praktisere:

At lede gennem det etablerede værdisæt. Den praktiske betydning i daglig adfærd for ledelse og medarbejdere. Træning i dagligdagen med at rette opmærksomhed mod det væsentlige.

Øvelser og praktiske ledelsesudfordringer

Forberedelse til Fase 4:

Kulturanalyse – hvordan arbejder vi?

Karakteristika med hensyn til kundeorientering, samspil, disciplin, effektivitet ….

 

Fase 4: Lederskab og organisation:

Opfølgning på at udøve værdibaseret ledelse

Hvad fortæller kulturanalysen os?

Forandringsledelse eller forbedringsledelse:  Om at ændre metoder, adfærd og arbejdsrutiner

Skabe en kultur baseret på løbende forbedringer

Inddragelse af medarbejderne til at finde nye løsninger, metoder og processer, der gavner forretningen

Håndtering af drift og udvikling – at skabe forbedringer i det daglige og gøre dem operationelle

Interesse og opfølgning på de gode ideer

Mødestrukturer og opfølgning

Ledelsesmæssigt at udvikle arbejdskulturen med konkrete tiltag

Erfaringer med at ændre kultur og metoder, der giver øgede forretningsmæssige resultater

Anvendelse af værdierne i det daglige

Forberedelse til Fase 5:

Klarlægning af ledelses informationer, som driften anvender eller har behov for ex. Nøgletal for driften, kundetilfredshed, medarbejdermoral, sygefravær, produktivitet og effektivitet etc.

Måling af organisationens kultur og performance. Virker værdiledelse? Har rekruttering været rigtig?

Fase 5: Ledelse af forretningen:

Opfølgning på at skabe forbedringer og kulturændringer

At indtage positionen som forretningsleder kombineret med værdiledelse og kulturbærer – synergi og konflikter

At anvende ledelsesinformation – hvad er der behov for?

Hvordan anvendes eksisterende ledelsesinformation?

Den svære samtale

Fravær syge problematik

Anerkendende samtale

Kommunikation & konflikthåndtering

Profitorientering i praksis

Omverdenen og daglig konkurrence – at holde sig orienteret om den aktuelle markedssituation

Moral/Etik som leder og rollemodel

De organisatoriske rammevilkår for at drive en god forretning

Praktisere:

Refleksion og forbedring af egen anvendelse af ledelsesinformation

Anvendelse af fakta ved inddragelse af medarbejdere i forbedringsarbejde

Nye eller forbedrede metoder til monitorering af væsentlige nøgletal og derefter anvendelse

Forberedelse til Fase 6:

En case der udfordrer evnen til at tænke strategisk samt evnen til at skabe den nødvendige eksekvering for at opnå en given ambition eller forretningsmæssig målsætning

Fase 6: Strategisk ledelse:

Hvad er strategi og hvad er strategisk ledelse?

Hvad er en god strategi?

At anvende det ledelsesmæssige perspektiv i en anden kontekst – case eller konkret opgave

Praktisere:

Træde ud af normal ledelsesmæssig og arbejdsmæssig komfortzone

Forberedelse til Fase 7:

Udsendelse af Medarbejdertilfredshedsanalyse med fokus på ledelseskapacitet, værdier og kultur

Klarlægning af antal ændrede metoder og forbedringer

Resultat af kundetilfredshedsmålinger

Økonomiske resultater og relation til den øgede ledelseskapacitet

Dokument: Topledelsens læring og erkendelser

Dokument: Den enkelte leders læring og erkendelser

Fase 7: Konklusion og fremdrift:

Opfølgning på surveys, metode- og resultatudvikling

Hvordan giver man retning og energi som leder

Undringsfælleskaber over læringspunkter af rejsen som et hele.

Konklusion med hensyn til den øgede individuelle ledelseskapacitet.

Den samlede gruppes ledelsesberedskab.

Praktisere:

Det vi har lært som ledere og som organisation

Forberedelse til den videre proces – I sætter den næste ambition!