Resultatet af FUEL i din virksomhed

Hvad har FUEL processen leveret?

 

Organisatorisk resultat

 • checkMålbar forbedret performancekultur og præstationsevne
 • Nye KPI’er for kompetenceudvikling, som synliggør indsatser og resultater, der er forbundet med virksomhedens konkrete mål
 • Nye ledelsesmetoder og lederadfærd, der  sikrer at ny viden skaber værdi i forhold til strategiske målsætninger
 • Ny tilgang til anvendelse af viden og læring, til direkte gavn for de værdiskabende processer

Medarbejder resultat

 • checkOplevelsen af meningsfuld og troværdig kompetenceudvikling
 • Medarbejderne har følt at deres potentiale er blevet udfordret og efterspurgt
 • Medarbejderne har haft fokus på hvad de kan gøre for virksomheden og ikke kun hvad virksomheden kan gøre for dem
 • Viden om hvordan personlig kapacitetsændring fremmer livslang læring og mental produktivitet
 • Erkendelse af hvordan egen indsats bidrager til helheden

Fagligt resultat

 • checkKlar kobling mellem kompetenceløft og virksomhedens mål og resultater
 • Det faglige indhold i kompetenceudviklingen opleves i en organisatorisk og i en personlig sammenhæng
 • Det nye professionelle niveau er målbart i de værdiskabende processer og anerkendes af virksomhedens kunder og andre eksterne interessenter
 • Den faglige stolthed er mærkbart øget og understøtter en performancekultur

Læringskurve resultat

 • checkLæringsudbyttet er blevet integreret og anvendt i praksis – læring bliver varig
 • Læringen er målbar og investeringen kan vurderes gennem KPI’er
 • Kompetenceudvikling har fået en ny betydning, som en konkret metode til at eksekvere nye strategiske tiltag
 • Læring bliver fremover en professionel tilgang, der sikrer at organisationen har den kapacitet, som strategien kræver