Hvad får du når du køber FUEL ydelser?

Værdiskabende og målbar kompetenceudvikling.

Vil din virksomhed kunne dokumentere, at investeringer i talentudvikling, strategisk kompetenceudvikling og almindelig kursusdeltagelse er en god investering, så er den nyudviklede FUEL metode , et godt bud.

FUEL metoden kan sammenlignes med eksempelvis Prince2 metoden for organisatorisk forankring af projekt ledelse og projekt kultur. FUEL metoden arbejder med 160 delprocesser/ mål, der tilsammen udgør et ledelsessystem, som simultant arbejder med perspektiverne: FØR-UNDER-EFTER-LÆRING-ORGANISATION-INDIVID-FAGLIGHED.

FUEL metoden implementerer systematisk, målbar og effektiv kompetenceudvikling og læring. Den bygger på den seneste viden og erfaring om det der motiverer og udvikler medarbejdere i det 21. århundrede til at kunne gøre sig umage og anvende den til gavn for udvikling af organisationens ydeevne og konkurrenceevne.

FUEL metoden bygger endvidere på praktisk erfaring med strategiudvikling fra 30 000 europæiske excellente organisationer, der konstant forbedrer deres organisation målrettet. Organisationernes udvikler deres konkurrenceevne gennem “Corporate Learning” og fokus på excellent ledelse, der arbejder som rollemodeller.

FUEL metoden er  konstrueret til at fjerne økonomisk og menneskeligt spild af tid og resoourcer ved kompetence udvikling.

FUEL-metoden kan f.eks anvendes til:

For dig og din virksomhed som arbejder med strategiske projekter:

Når strategiske projekter skal gennemføres og medarbejdernes kompetencer skal være på plads til den rette tid.

Når der skal konstrueres nye KPI systemer som monitorerer at ny viden og læring bliver anvendt til at udvikle ny praksis. Der er tale om en konkret og meningsfuld iscenesættelse af den nye viden og lærdom, der samlet skal løfte organisationen strategisk.

For dig og din organisation der arbejder med vurdering af HR – funktionens værdiskabelse

FUEL Danmark har designet en proces til bedømmelse af HR-funktions strategiske leveringsevne. Processen er praktisk og bygger ovenpå de mere teoretiske erkendelser som Brinkerhoff, Ulrich og andre har udviklet til måling af HR investeringer. FUEL Danmarks tilgang skaber løsninger og ikke kun problemformuleringer!

Individuel kompetenceudvikling

Bliv eksamineret FUEL Implementor  /  Corporate Learningship

Liste med konkrete ydelser – se mere:

Strategisk HR – er processer og kapacitet på plads?

Organisationsudvikling – ledelse, kultur og værdier.

Lederudvikling – fokuserede korte forløb, som bygger bro mellem organisations mål og det ledelsen skal lære

Excellent Lederskab – en dannelsesrejse for fremtidens ledere

LEAN Læring – Return of Investment eller 80 % spild?

Målbar Strategisk Kompetenceudvikling – når strategien kræver praktisk klogskab til tiden

Mental Produktivitet – det Danmark skal leve af fremover

X-Faktor – Vi skaber den optimale løsning for dit unikke behov for resultatgivende kompetenceudvikling