Lean Læring & FUEL

LEAN Læring er en metode, der giver virksomheden en samlet tilgang til, hvordan man etablerer sine uddannelsesprocesser og minimerer spild.

FUEL Processen med tilhørende målepunkter og værktøjer er fra starten designet med inspiration fra de 5 klassiske LEAN-principper:

1.  Skabe værdi

2.  Undgå spild

3.  Opbygge en værdiskabende proces (Value Stream)

4.  Skabe Flow – så slutkunden får værdi

5.  Perfektion – gennem løbende forbedringer

Ovenstående principper udmønter sig i følgende egenskaber i FUEL Processen:

ad 1)    Den ultimative værdi drives af den 4-dobbelte bundlinje

ad 2)    Nedbring af læringsspild, på op til 80 %, jagtes løbende gennem målinger og monitorering af meningsfuldhed for organisation og medarbejdere

ad 3)    Den værdiskabende proces styres gennem FUEL processen, der tager sit udgangspunkt i de strategiske mål for den 4-dobbelte bundlinje. Disse mål vil stille krav til til de processer, der sikrer en sammenhæng mellem Kapacitetsforandring-Kapacitetsopbygning og Kapacitetsanalyse.

ad 4)    Der skabes flow gennem de 4 faser Før-Under-Efter- Læring, hvor hver delproces stiller krav til den følgende proces, med hensyn til Organisationsbehov, Medarbejderbehov, Fagligt behov og følgelig Læringsbehov.

ad 5)    Da alle aktiviteter er opbygget som processer med konkrete mål for udbytte, er der skabt grundlag for at styre efter løbende forbedringer gennem hele projektforløbet.