Mission og vision

Mission

Vi leverer en resultatskabende og meningsfyldt læringsproces (FUEL), som integrerer organisation, medarbejdere, læring og faglighed gennem målrettet organisatorisk eksekvering.

Vision – 2018

Vi har revolutioneret tænkningen inden for anvendelse af viden og læring.

 

Det brænder vi for

fuel-ildVi er drevet af ønsket om at sætte en ny dagsorden for meningsfuld voksenuddannelse i Danmark.

Vi er skabt på et fundament af nysgerrighed og undringsfællesskab, som også er udgangspunktet for vores egen naturlige og kontinuerlige læring og udvikling. Vi ønsker at være rollemodeller for den læring og udvikling, som vi udfordrer og tilføjer andre.Vi har modet til at efterspørge den gensidige meningsfyldte forpligtelse medarbejder og organisation imellem, som er nødvendig for at kunne få bugt med de foruroligende 80 procents tabt læring, som i dag normalt er resultatet af al voksenuddannelse i Danmark. For at kunne løse den udfordring fokuserer vi i alle vores læringsforløb målrettet på Før-fasen og Efter-fasen, på forberedelse og anvendelse, for at kunne sikre at ny læring bliver varig og meningsfyldt.

Med vores fokus på kapacitet og mening, fremfor på almindelig kompetenceudvikling, vil vi være medvirkende til at skabe engagerede, mentalt produktive og klogere medarbejdere og organisationer. Vi tør stille krav til medarbejdere og organisationer, som er nødvendige for at kunne tage ansvaret for egen læring og udvikling alvorligt. Båret af entusiasme, begejstring og handlekraft arbejder vi for at hjælpe organisationer med at nå deres forretningsmæssige mål og samtidig sikre medarbejdernes individuelle behov.


Vi har udviklet en forretning, hvis mål det er at være trendsættende for den moderne effektive organisation ved at levere høj værdi i alle processer med minimalt spild af tid og ressourcer. Vi arbejder målrettet for at kunne tilbyde processer og projekter, hvor vi udstikker inspirerende rammer for tid, forberedelse og fordybelse, som kan gøre læreprocessen banebrydende, dyb og vedblivende for alle involverede

Læs mere om hvordan din virksomhed kan styrke sin konkurrenceevne.