Kapacitetstrin for individ og organisation

Ifølge UNESCO er følgende 5 forhold væsentlige for at skabe livslang læring:

1. At læring knytter sig til den enkeltes hele liv

2. At læring leder til en systematisk og fortsat opkvalificering af færdigheder, viden og holdninger knyttet til det omgivende samfunds omskiftelige krav

3. At læring har som ultimativt mål at fremme den enkeltes selvudfoldelse

4. At læring er afhængigt af hvorvidt den enkelte formår at engagere sig i selvstyret læring

5. At læring inddrager både formelle og uformelle læringsformer

Især punkt 1, 3 og 4 er væsentlige for ideen om livslang læring. Uden inddragelse af personens hele liv, dennes evne til selvstyret læring samt et selvudfoldelsesmål, bliver der tale om mere tvangsmæssig læring. Er der ikke fokus på disse tre meningsfaktorer, vil det enkelte individ være mere styret af ydre samfundsmæssige krav og forventninger end af individets egne læringsmål og dannelsesidealer. Selvstyret læring på et højere niveau er at kunne sætte kritisk fokus på grundlæggende antagelser, værdier, dannelses – og menneskesyn. FUEL Danmark har integreret UNESCOs tanker i vores arbejde med kapacitetsændringer.

Megen kompetenceudvikling i dag tager udgangspunkt i og forholder sig til deltagernes egne livserfaringer, og undervisningsformen, når man modtager læring, er grundlæggende deltagerstyret. Parolen lyder groft sagt: De voksne har lært nok, de sidder inde med et væld af erfaringer og meninger. Således skal der blot hjælpes med at strukturere disse erfaringer og meninger for den voksne medarbejder.

FUEL Danmark ønsker, ud over at knytte almen faglighed og kontant viden til den enkelte medarbejder, at kreere et frirum. Et rum hvor voksne medarbejdere kan følge deres erkendelseslyst, og hvor de kritisk spørger til de grundantagelser, de har i deres daglige virke, og som deres hverdagsbevidsthed er styret af. Der skabes hermed forudsætningen for en afklaring af medarbejderens egen kapacitet ved at kigge på egne erfaringer, egne ressourcer og meningskompetence.

Kapacitetsbegrebet bliver anvendt for både individ og organisation, således at udfordringer og problemstillinger ikke bare er et individuelt anliggende. Kapacitetsbegrebet åbner op for at stille skarpt på de værdier, procedurer og logikker, som organisationen arbejder inden for, og som danner baggrunden for medarbejdernes arbejdsliv. Kapacitetsbegrebet har fokus på vigtigheden af rammebetingelserne i individets omgivelser og på at ansvaret for den enkeltes dannelse, visdom, læring og udvikling er viklet ind i ydre rammebetingelser.

Kapacitetsbegrebet er nøje forbundet med vores læringsdefinition og anvender følgende trin i alle vores processer og produkter: Kapacitetsafklaring- kapacitetsopbygning og kapacitetsændring.

 

kapacitets trappe

Alle vores forløb i arbejdet med ledelse, HR og organisation starter med en kapacitetsafklaring for medarbejder og organisation. Hermed etableres den læringsmæssige ”åbningsbalance”.

FUEL Danmarks egen kapacitet – det kan vi!