FUEL Processen

Hvor svært kan det være?

FUEL står for: Før Under Efter Læring. Hvor svært kan det være? Det er jo sund fornuft. Problemet med almindelig sund fornuft er bare, at det ikke er så almindeligt endda.

Det er jo ikke ligefrem verdensklasse at tabe op til 80 % af medarbejdernes dyrebare tid og engagement samt virksomhedens sparsomme midler på gulvet, når vi i Danmark forsøger at skabe vidensvirksomheder, der kan konkurrere med de bedste i verden.

Måske er organisationerne på nuværende tidspunkt for arrogante til at tage opgaven tilstrækkelig seriøst? Eller også har organisationer, medarbejdere og konsulenter ikke opnået den viden og etableret de metoder, der skal til for at tage opgaven alvorligt? FUEL er blevet udviklet som en læringsproces, der har integreret alvor og motivation. Den byder på en resultatorienteret udvikling af organisationens præstationsevne i forhold til mission, vision og strategi. Med FUEL-processen forsøger vi at integrere respekt og viden om den engagerede medarbejderes behov for formål, mening og tillid. Alle nøgleord, når man som menneske og medarbejder skal kunne yde sit bedste, der hvor man er ansat.

At kunne håndtere det komplekse i dagens organisationer

FUEL processen tager hånd om at gøre det komplekse overskueligt, da den indeholder mere end 100 opmærksomheds- og målepunkter, der iscenesætter og leder en læringsproces, som giver værdi for medarbejdere og organisation med reference til den 4-dobbelte bundlinje.

I udviklingen af FUEL-processen har mange metoder, teorier og erfaringer været til eksamen. Mange års praktisk viden og erfaring med det, til tider, komplekse samspil mellem mennesker og organisationer, er indbygget i FUEL processen.

FUEL-processen kan bidrage til at gøre det komplekse håndtérbart, og har indbygget klare krav til organisation, ledelse og medarbejdere med det formål hele tiden at ”få det bedste frem”.

Og vi stopper ikke der!

FUEL-processen består som nævnt af de fire faser F-U-E-L.

Hver fase støttes af elementerne: organisation, individ, faglighed og læring. Når vi arbejder med de fire elementer, anvender vi dem synkront for at sikre en optimering af processen. I FUEL Danmark ser vi ofte eksempler på manglende samspil mellem de fire faser og de fire elementer med tilhørende spild til følge. Nedenstående er klassiske eksempler:

tabel

 

læring med fuel_2Efterfølgende har du mulighed for at se eksempler på de konkrete opmærksomheds- og målepunkter, og de spørgsmål og krav, som FUEL-processen arbejder med. Alt sammen under konstant hensyntagen til organisation, individ, faglighed og læring.

Læs om vores definition af læring for individ og organisation

FUEL -New way of Learning – tag med i “maskinrummet”