Excellent Lederskab

Lederskab og rollemodeller – med integritet og passion for organisatorisk optimering

”Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber, du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det store hav”
Antoine de Saint-Exupéry

Situation

Alle taler om ledelse i disse år, men hvad er ledelse, og ikke mindst hvad er god ledelse? Ledelsesidealerne skifter i tide og i utide, og vi har set en bølge af forskellige idealer som: Anerkendende ledelse, autentisk ledelse, forandringsledelse, systemisk ledelse, spirituel ledelse, ledelse med enneagram, MBA for blot at nævne nogle. Aldrig har der været brugt så meget tid og så mange ressourcer på at finde og udvikle den ”rigtige” lederstil. Alligevel synes over 35% af medarbejdere i danske virksomheder, at de har decideret dårlig ledelse. Yderligere 30% er mellemfornøjede hvad angår deres ledelse. Er dette et udtryk for spild eller potentiale?

En anden tendens i tiden er: Ledere som kæder lederskab sammen med at løbe maraton, udføre en ironman eller overskride deres egne personlige grænser på anden vis. Men hvordan hører det i grunden sammen med at udføre god ledelse på arbejdspladsen? Al den energi man bruger udenfor arbejdspladsen, hvad er det egentlig et udtryk for? Vi i FUEL Danmark tænker i hvert fald vort. Vi hører til ikke nær så ofte om de ledere, som gør sig begavet umage. De ledere som arbejder med meningsfyldt lederskab. Ledere som ser ledelse som en dannelsesrejse eller ledere som tager en ekstra tørn for virksomheden, for både sin egen og for virksomhedens skyld. Men de findes, og FUEL Danmark har kendskab til mange af dem og deres erfaringer, hvilket kan anvendes som en ledelsesmæssig inspiration til andre ambitiøse virksomheder.

Behov

FUEL Danmark ser god ledelse, som at besidde kapaciteten til at kunne skabe mål, resultater, håb og ”længsler”. Med udgangspunkt i vores FUEL-proces, tilbyder vi lederudvikling, som udvikler lederen i krydsfeltet mellem personlige, faglige, organisatoriske og læringsmæssige behov. Vi ser lederudvikling som en dannelsesrejse, hvor ledere og kommende ledere vil træde i karakter, såvel professionelt som eksistentielt, ved at fremme lederskabskapaciteter af kød og blod.

På dannelsesrejsen arbejdes med at fremme egenskaber som:
Ordentlighed, ydmyghed, generøsitet og meningsfuldhed.

FUEL Danmark arbejder med ledere, som ønsker at være det organisatoriske midtpunkt. Hvordan får en leder den organisatoriske opbakning, og hvordan navigerer man i det rum af sårbarhed, som kendetegner lederens position?
Hvordan fremmer vi energi som menneskelig drivkraft, og hvordan giver man energien den rette strategiske retning?
Hvordan bliver ledere bedre til at være opmærksomme og være kendetegnet ved at have en åben bevidsthed?
Hvordan skærper vi ledernes skarpe blik på egne fordomme og egne blinde vinkler i omgang med medarbejdere, kunder og konkurrenter?
Hvordan undgår en leder at blive mentalt fyret?
Hvordan agerer en leder i rationalisering – og hvordan i udvikling?
Hvordan skaber ledelsen stolthed?

FUEL support

FUEL Danmark skaber undringsfællesskaber og læringspunkter for ledelsen, så den til stadighed byder på det ”rigtige” i den organisatoriske udvikling. FUEL Danmark analyserer, sammen med lederne, ledelsens mandat og succeskriterier. Både organisatorisk, professionelt, som leder og som menneske. FUEL Danmark er ikke begrænset af et MBA curriculum, men optændt af dynamikken i den organisatoriske virkelighed. FUEL Danmark stiller krav om løbende kapacitetsudvikling af lederne via øvelser i virkelighedens verden. Vi tager hensyn til lederens egne erfaringer og erkendelser, når det kommer til udvikling, forbedring og forandring.

FUEL Danmarks konsulenter stiller en meningsfuld værktøjskasse til rådighed på dannelsesrejsen. En kasse fyldt med brugbart, praktisk og teoretisk værktøj garneret med metoder, øvelser og konkrete cases. Den indeholder endvidere metoder fra ledelsestankegange, filosofi, psykologi, sociologi, organisationsteori, litteratur og kunst. Vi arbejder også med kommunikative kompetencer, dialogisk praksis samt konflikthåndtering.

Således kan vi fremme ledelseslivet og arbejdet med egne drivkræfter, ambitioner, ønsker og behov.