FØR

FUEL_Processen_Poster_01_450px

Kapacitetsafklaring for organisation og individ

FUEL_Model_16Organisationens perspektiv

I denne fase klarlægges de organisatoriske kapacitetsbehov, der kan sikre den fremtidige ønskede tilstand. Det kan være de strategiske mål, ambitioner fra ejerne eller bestyrelsen. Her skabes klarhed over de organisatoriske rammevilkår og ledelsens mandat til projektet. Det er vigtigt, at alle relevante kapaciteter og funktioner i organisationen bliver inddraget i denne proces for at sikre den rette organisatoriske forankring. Endelig bliver en monitoreringsproces for hele udviklingsprocessen etableret, således at forbedringer, forandringer og udvikling kan følges og overvåges.

 
 
 

FUEL_Model_16

Individets perspektiv

Vi fastlægger, hvordan den kommende proces skaber mening for medarbejderen set ud fra dennes arbejdspraksis og i organisatorisk praksis. Vi afklarer, hvordan medarbejderens erfaringer har været i forhold til hidtil opnået læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet. Hvordan har medarbejderen lært bedst muligt gennem livet, og hvilken læringsstil og læringsbehov passer medarbejderen bedst? Gennem individuelle samtaler sættes der fokus på, hvordan medarbejderens motivation og mentale produktivitet kan udfordres og skærpes.

 
 
 

FUEL_Model_16Fagligt perspektiv

Her afklares hvilke faglige temaer, der skal arbejdes med i det kommende forløb: Hvad er niveauet? Hvad er indholdet? Hvad er arbejdsformen og omfanget af den arbejdsindsats, der forventes? Der klarlægges hvilke samarbejdspartnere, kunder og kollegaer, som vil værdsætte forbedret faglig kapacitet, og hvordan dette vil kunne ses i virksomhedens resultatmålinger.

 

 

 

FUEL_Model_16Læringsperspektiv

Hvad har virksomhed og medarbejder brug for af kompetencer og læring, på kort og på lang sigt? Hvad er meningen med projektet i læringsmæssigt øjemed, for både virksomhed og medarbejder? Hvordan kan vi anvende projektet til at forbedre og forandre praksis og adfærd? Både virksomhed og medarbejder undervises i FUEL-processen, så det står helt klart, hvordan FUEL Danmark arbejder, og hvordan læringsprocessen fremmes i forhold til kapacitetsafklaring.

 

Læs videre om “UNDER” processen